Třídění odpadu

Společnost EKO-I recykling – třídící linka pro plastový odpad

Na třídící linku dceřiné společnosti firem Ekodepon s.r.o. a Igro s.r.o. – společnosti EKO-I recykling s.r.o. – jsou z regionu od Chebu po Domažlice sváženy odpady separované do žlutých nádob. Zde jsou následně dotříděny na jedno-druhové plasty, lisovány na hydraulickém lisu do balíků a expedovány do zpracovatelských závodů k materiálové recyklaci. Samotné zařízení pro třídění odpadů je v majetku Sdružení obcí Černošín a bylo vybudováno z prostředků Evropské unie – Operačního programu Infrastruktura pro životní prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky.

Třídění odpadů v ČR

Nakládání s obalovými materiály, které každý z nás běžně používá, zajišťuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s., která provozuje celorepublikový systém zpětného odběru a využití materiálů z obalů. Systém EKO‑KOM je založený na spolupráci průmyslových podniků (klientů), měst a obcí. Tento neziskový systém zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina. Více informací o fungování systému se můžete dozvědět zde.

Jak správně třídit?

Informace o tom, co patří či nepatří do barevných odpadových nádob můžete nalézt zde.
Podrobné informace o třídění odpadů v ČR pro ty zvídavější z Vás včetně dlouhodobých statistik můžete nalézt zde.

© 2022 FineNet – Na netu v pohodě