Kontaktní údaje

EKODEPON s.r.o.

Sídlo společnosti
Lažany 36, Černošín

Korespondenční adresa
Lažany 36, 349 01 Stříbro

IČ  49790927
DIČ  CZ49790927

ID datové schránky  8datn5y

Vedení firmy

Jednatel společnosti
Ing. Petr Strankmüller
tel: 374 616 990
mob: 602 267 157
e-mail: ekodepon@ekodepon.cz ekodepon@seznam.cz

Svoz odpadů a doprava

Vedoucí provozu
Jakub Korynta
tel: 374 616 997
mob: 601 340 995
e-mail: korynta@ekodepon.cz

.

Dispečerka – transport a separace
Irena Růžičková
tel: 374 616 993
mob: 602 158 977
e-mail: ruzickova@ekodepon.cz

.

Dispečer – svoz SKO
Jiří Marek
tel: 374 616 994
mob: 601 103 392
e-mail: marek@ekodepon.cz

Skládka, kompostárna, překládací stanice

Vedoucí provozů
RNDr. Petr Kotas, Ph.D.
tel: 374 616 996
mob: 602 146 543
e-mail: kotas@ekodepon.cz

.

Příjem a zatřídění odpadů, fakturace
Kateřina Pluschková
tel: 374 616 991
mob: 723 338 015
e-mail: pluschkova@ekodepon.cz

.

Evidence odpadů
Bc. Lenka Matoušová, DiS
mob: 602 595 452
e-mail: matousova@ekodepon.cz

EKO-I recykling s.r.o.
třídící linka

Vedoucí provozu
Václav Bejšovec
tel: 374 616 998
mob: 724 028 780
e-mail: bejsovec@ekodepon.cz

Rozvoj a vzdělávání
.

Koordinátor projektů a vzdělávání
Josef Pacola
tel: 374 616 998
mob: 602 663 608
e-mail: pacola@ekodepon.cz

Sběrné dvory, příjem NO
.

Vedoucí SDO, evidence odpadů
Renata Trávníčková
tel: 374 616 995
mob: 602 342 282
e-mail: travnickova@ekodepon.cz

Ekonomické a personální oddělení

Hlavní účetní
Bc. Zdeňka Sluková
mob: 602 321 565
e-mail: ucetni@ekodepon.cz

.

Personální oddělení, fakturace
Miluše Braunová
tel: 374 616 992
mob: 724 122 830
e-mail: braunova@ekodepon.cz

© 2022 FineNet – Na netu v pohodě