Svoz odpadů

Naše společnost zajišťuje pro své zákazníky z řad obcí, občanů i podnikatelských subjektů pravidelný svoz směsného komunálního odpadu a všech separovaných složek ukládaných do odpadových nádob. Obsluhujeme všechny běžné typy odpadových nádob o objemech 60, 110, 120, 240 a 1100 litrů. Pro kalkulaci svozových služeb kontaktujte vedoucího dopravy (viz. kontakty).

Svoz komunálního odpadu

Směsný komunální odpad ukládaný do černých plastových nebo kovových sběrových nádob (popelnic) svážíme v pravidelných intervalech 2x za 7 dní (104 výsypů za rok), 1x za 7 dní (52 výsypů za rok), 1 x za 14 dní (26 výsypů za rok) případně 1x za měsíc (12 výsypů za rok).

Svoz separovaného odpadu (plasty, papír, sklo, kovy)

Vytříděné složky odpadů ukládané do barevně rozlišných nádob také svážíme v pravidelných intervalech. Tyto odpady putují na velkokapacitní třídící linky, kde dochází k dotřídění separovaných odpadů a jejich přesměrování k materiálovému využití. Naše společnost je podílníkem ve společnosti EKO-I recykling s.r.o., která provozuje třídící linku na plastový odpad v areálu skládky TKO v Černošíně.

Technika

Moderní univerzální svozové automobily s lineárním presem, které svými parametry, hlučností a nízkými emisemi odpovídají současnému evropskému standardu. Posádka je řízena přímo z dispečerského centra v areálu skládky v Černošíně. Pro zajištění operativního řešení vzniklých provozních situací jsme mobilně spojeni s každou posádkou, která zajišťuje svoz příslušné trasy.

Prodej odpadových nádob

Nabízíme prodej všech druhů sběrných odpadových nádob. V případě využívání našich svozových služeb je možné domluvit výhodný pronájem plastových nádob na odpady.

Kontejnerový svoz odpadů

Na základě objednávky přistavíme velkoobjemový kontejner v místě a čase dle přání zákazníka, po naplnění kontejner i s Vašimi odpady odvezeme. Svážíme průmyslové, velkoobjemové komunální i stavební odpady a bioodpady. Při průběžné produkci odpadů je kontejner přistaven trvale a jeho odvoz probíhá výměnou kontejneru prázdný za plný, čímž je uspořen čas i dopravní náklady.
Cena dopravy a odpadu je kalkulována dle transportních pásem a váhy svezených odpadů. V případě zájmu o nezávaznou kalkulaci transportních služeb se prosím obraťte na dispečera transportu a separace.

Technika

Hákový nosič kontejnerů s možností připojení vleku s celkovou kapacitou 2ks kontejnerů ABROLL. K dispozici jsou kontejnery o objemu 15, 20, 30 a 40 m3, maximální hmotnost nákladu na jeden kontejner je 8t. Dopravní technika plně vyhovuje mezinárodní dohodě ADR ve znění platných předpisů ČR.

Mobilní sběr odpadů

Speciální službou pro obce a jejich občany jsou mobilní sběry odpadů, kdy jsou skupinou svozových vozidel dle předem stanoveného harmonogramu obslouženy menší vesnice, které správně spadají pod větší obce, ale jejich občané nemají možnost v místě bydliště ukládat své odpady na sběrný dvůr odpadů. Mezi přebírané odpady patří objemný odpad, kovy, pneumatiky, elektrospotřebiče a nebezpečné odpady. Konkrétní skladba přebíraných odpadů je definována samotnými obcemi. Odpady musí být shromážděny na předem určených místech, nakládka odpadů je na občanech, pracovníci společnosti Ekodepon s.r.o. zajišťují pouze výpomoc a odborný dohled. Informovanost občanů o konání mobilního sběru odpadů je na pořádající obci. Odpady musí být shromážděny na předem určených místech ve stanovených časech.

Skartace

Potřebujete se zbavit citlivých dokumentů nebo archiválií? Zajistíme pro Vás jejich skartaci včetně odvozu. Samozřejmostí je potvrzení o skartaci dokumentů včetně fotodokumentace v případě potřeby. V případě zájmu kontaktujte Vedoucího dopravy (viz. kontakty).

Objednávka

Formulář pro objednání skartace společnosti Ekodepon s.r.o.

Nabídka a ceny odpadových nádob

Ceník je platný od 1.1.2023 do 31.12.2023

OBJEM (l) PROVEDENÍ BARVA STAV CENA VČETNĚ DPH
60 plastová na kolečkách černá nová 890,- Kč
120 plastová na kolečkách černá nová 920,- Kč
120 plastová na kolečkách modrá, žlutá nová 980,- Kč
240 plastová na kolečkách černá nová 1 210,- Kč
240 plastová na kolečkách modrá, žlutá nová 1 350,- Kč
1100 plastová na podvozku černá nová 9 150,- Kč
1100 plastová na podvozku modrá, žlutá nová 9 760,- Kč

© 2022 FineNet – Na netu v pohodě