Vzdělávání a osvěta

Výukové a školicí centrum

Naše společnost se dlouhodobě podílí na šíření osvěty a vzdělávání občanů v oblasti nakládání s odpady. Naší dlouhodobou strategií je zejména pozitivní působení na naše nejmenší spoluobčany. Jednou z našich hlavních aktivit je proto pořádání školních exkurzí, během kterých jsou účastníci exkurze seznámeni nejen s obecnými pravidly nakládání s odpady a pravidly třídění, ale také prochází naším areálem a vidí reálné provozy, ve kterých se s odpady nakládá. Za tímto účelem provozujeme výukové a školicí centrum s kapacitou 50 osob, které je součástí zařízení třídící linky. Při exkurzích a školeních již centrem prošlo kolem 50 000 lidí, zejména školní mládeže, ale i pedagogů a ekologicky zaměřených zaměstnanců firem.

Zajímá Vás, jak správně třídit Váš domovní odpad? Klikněte zde.

Pokud se chcete zúčastnit školení / exkurze vyplňte níže náš rezervační formulář:

Vyberte si termín kliknutím v kalendáři

© 2022 FineNet – Na netu v pohodě