Ekologická likvidace odpadu

Skládka TKO

Jako jedna z mála firem v regionu zabývajících se svozem a využitím odpadů se můžeme pochlubit vlastním zařízením k odstraňování odpadů, zbudovaným podle příslušných českých a evropských norem.

Ekologická likvidace odpadu

Svoz odpadu

Naše společnost zajišťuje pro své zákazníky z řad obcí, občanů i podnikatelských subjektů pravidelný svoz směsného komunálního odpadu a všech separovaných složek ukládaných do odpadových nádob.

Ekologická likvidace odpadu

Sběrné dvory

Ve spolupráci s našimi smluvními partnery jsme schopni zajistit převzetí a ekologickou likvidaci Vašich nebezpečných odpadů. K převzetí může dojít na centrálním sběrném dvoře v areálu skládky Černošín.

Ekologická likvidace odpadu

Třídění odpadu

Ekodepon s.r.o. provozuje několik zařízení pro třídění odpadů. Například odpad z barevných odpadových nádob je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou.

Ekologická likvidace odpadu

Využití odpadu

Na centrálním sběrném dvoře shromažďujeme mimo jiných dřevěný, skleněný a kovový odpad, který je následně zpracován, zbaven nechtěných součástí a expedován k dalšímu zpracování a využití.

Ekologická likvidace odpadu

Kompostárna

Na naší nově vybudované kompostárně shromažďujeme bioodpady (tráva, listí, větve, kmeny, biologicky rozložitelný komunální odpad z hnědých odpadových nádob aj.) a využíváme je k výrobě kvalitního kompostu.

Ekologická likvidace odpadu

Vzdělávání

Naše společnost se dlouhodobě podílí na šíření osvěty a vzdělávání občanů v oblasti nakládání s odpady. Naší dlouhodobou strategií je zejména pozitivní působení na naše malé a také mladé spoluobčany.

EKODEPON s.r.o.

Vítáme Vás na stránkách naší společnosti

V oblasti nakládání s odpady působíme již od roku 1998 a svým zákazníkům poskytujeme širokou škálu vysoce profesionálních služeb. Klademe důraz na kvalitu, rychlost a komplexnost poskytovaných služeb v kombinaci s minimalizací environmentálních rizik, které nakládání s odpady provází. Naším hlavním cílem je spokojený zákazník a maximum odpadů navrácených zpět k materiálovému nebo energetickému využití.

Těšíme se na spolupráci!

Skládka TKO

Svoz odpadu

Sběrné dvory odpadu

Využití odpadu

Třídění odpadu

Překládací stanice

Kompostárna Černošín

Vzdělávání a osvěta

Certifikáty

Profil společnosti

Společnost EKODEPON s.r.o. v její současné podobě vznikla v roce 1998 a jejím 100% vlastníkem je Sdružení obcí Černošín (SOČ), které v současnosti sdružuje 35 obcí. V prvních letech společnost provozovala pouze skládku odpadů, nicméně v roce 2000 zahájila svoz směsného komunálního odpadu vlastními vozidly, k čemuž v roce 2005 přibyl svoz separovaných složek komunálního odpadu. V roce 2007 založila společnost EKODEPON s.r.o. spolu s firmou Igro s.r.o. novou společnost EKO-I recykling s.r.o., která zajišťuje dotřídění plastového odpadu pro cca 200 000 obyvatel z regionu od Chebu po Domažlice. Od roku 2008 provozuje společnost EKODEPON s.r.o. Školicí a vzdělávací centrum zaměřené na osvětu a vzdělávání v oblasti nakládání s odpady. Při exkurzích a školeních již centrem prošlo kolem 50 000 lidí, zejména školní mládeže, ale i pedagogů a ekologicky zaměřených zaměstnanců firem. V roce 2020 byla v Černošíně za přispění Plzeňského kraje vystavěna překládací stanice, ze které od roku 2021 proudí většina směsného komunálního odpadu svezeného naší společností k energetickému využití do spalovny ZEVO Plzeň. Dalším krokem k navýšení podílu materiálově či energeticky využívaných odpadů bylo vybudování moderní kompostárny biologicky rozložitelných odpadů provozované od roku 2022. Naše společnost dále provozuje 19 sběrných dvorů odpadů, což reprezentuje nejhustší síť sběrných dvorů v přepočtu na počet obyvatel v ČR.

Obecnou a důkladně uplatňovanou filozofií naší společnosti EKODEPON s.r.o. je neustálé zvyšování kvality a rozšiřování nabídky našich služeb, přičemž klademe důraz na dodržování požadavků legislativy a dalších regulačních norem pro životní prostředí a bezpečnost práce, minimalizaci možných rizik negativních dopadů na životní prostředí, smysluplné využívání odpadů a preventivní působení na občany v oblasti nakládání s odpady a znečišťování životního prostředí.

Certifikáty a dokumenty

Volné pracovní pozice

© 2022 FineNet – Na netu v pohodě