Svoz komunálního odpadu v nádobách

Nádoby na odpad

Obsluhujeme veškeré typy nádob 60,110,120,240,360 a kontejnery 770 a 1100 litrů a to jak v plastovém tak i v kovovém provedení, dále pak veškeré druhy odpadových košů. Nabízíme prodej všech druhů sběrných nádob nebo jejich výhodný pronájem.

Četnost svozů

1x za 14 dní (26 vývozů za rok)
1x týdně (52 vývozů za rok)
2x týdně (104 vývozů za rok)
3x týdně (156 vývozů za rok)

Svozová technika

Moderní univerzální svozové automobily s lineárním presem, které svými parametry, hlučností a nízkými emisemi odpovídají současnému evropskému standardu. Při svozu odpadu je největší důraz kladen především na ekologii, kvalitu služeb, dodržování harmonogramu svozu a udržování čistoty stanovišť nádob. Posádka je dispečersky řízena přímo z administrativního centra umístěného v areálu skládky v Černošíně. Pro zajištění operativního řešení vzniklých provozních situací je mobilní spojení s každou směnou, zajišťující svoz příslušného dne.