Kontejnerový svoz odpadu

Odvoz a likvidace velkoobjemového komunálního, průmyslového a stavebního odpadu kategorie ostatní i nebezpečné.

     Na základě jednotlivých objednávek přistavíme velkoobjemový kontejner na místo u zákazníka a v dohodnutém termínu, nebo na zavolání je kontejner odvezen. U smluvního zákazníka (jedná se o průběžnou produkci odpadů) je kontejner přistaven trvale a jeho odvoz probíhá výměnou kontejneru prázdný za plný, čímž je uspořen čas i dopravní náklady. Pokud se jedná o odpady kategorie „ostatní“ zabezpečujeme jejich likvidaci na vlastní zabezpečené skládce v Černošíně. Likvidaci odpadů kategorie „nebezpečné“ máme smluvně rovněž zajištěnu na odpovídajících zneškodňovacích zařízeních.

 

     Cena dopravy je kalkulována dle skutečně najetých km zákazník-likvidační zařízení – zákazník.
Nájem kontejneru za dobu přistavení u zákazníka je 40,- Kč/den

Technika

Hákový nosič kontejnerů s možností připojení vleku na další 1-2ks kontejnerů ABROLL. K dispozici jsou kontejnery ABROLL o objemu 10, 15, 20 a 40 m3, hmotnost nákladu na jeden kontejner je 8t. Vozidlo je vybaveno mobilním telefonem čímž je zabezpečena maximální operativnost jeho nasazení. Uváděná dopravní technika včetně obsluhy odpovídá mezinárodní dohodě ADR ve znění platných předpisů ČR.