Služby

Ekologickou likvidaci odpadů na vlastní skládce kategorie S-OO v Černošíně
Svoz komunálního odpadu v nádobách
Mobilní sběr nebezpečných odpadů
Likvidaci nebezpečných odpadů  a provozování sběrných dvorů
Transport odpadů  včetně nebezpečných kontejnery 10, 15, 20, 35 a 40 m3
Separace odpadů, třídění a lisování vytříděných složek
Kompostování bioodpadů na vlastní zabezpečené kompostovací ploše
Vedení evidence odpadů pro města, obce, podniky a podnikatele
Poradenská činnost v oblasti odpadového hospodářství
Vypracování plánů odpadového hospodářství
Prodej odpadových nádob za výhodné ceny

Svoz komunálního odpadu

Obsluhujeme veškeré typy nádob 60,110,120,240,360 a kontejnery ...více

Velkoobjemový odpad

Odvoz a likvidace velkoobjemového komunálního, průmyslového ...více

Odpadové nádoby

Nabízíme prodej všech druhů sběrných nádob nebo jejich výhodný pronájem...