Třídící linka odpadů

Zařízení pro třídění odpadů je v majetku Sdružení obcí Černošín a bylo vybudováno z prostředků Evropské unie – Operačního programu Infrastruktura pro životní prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky. Součástí zařízení třídící linky je i výukové a školicí centrum s kapacitou 50 osob. Jednou z našich aktivit je pořádání školních exkurzí a šíření osvěty v oblasti třídění a nakládání s odpady.

 

   

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte na odkaz níže.

     Víte, že odložením odpadu do popelnice nebo na sběrný dvůr jejich cesta teprve začíná? Zatímco obsah černých popelnic putuje na skládku nebo spalovnu, odpad z barevných kontejnerů je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou. Na třídící linku dceřiné společnosti firmy Ekodepon s.r.o. – společnosti EKO-I recykling s.r.o. – jsou z našeho regionu sváženy odpady separované do žlutých nádob. Zde jsou následně dotříděny na jednodruhové plasty a expedovány do zpracovatelských závodů k materiálové recyklaci.