Třídící linka odpadů

Zařízení pro třídění odpadů je v majetku Sdružení obcí Černošín a bylo vybudováno z prostředků Evropské unie – Operačního programu Infrastruktura pro životní prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky.

http://www.sfzp.cz/

     Víte, že odložením odpadu do popelnice nebo na sběrný dvůr jejich cesta teprve začíná? Obsah černých popelnic putuje na skládku nebo spalovnu, zatímco odpad z barevných kontejnerů je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou. Bioodpad bez příměsí pak končí na kompostárně, kde se z něj vyrábí tolik důležitý kompost.