Sběrné dvory odpadů  

Kontakty a informace

Co do sběrného dvora nepatří?

Do odděleně shromažďovaného dřeva nepatří plovoucí podlahy (lamino, vinyl), hloubkově napouštěné dřevo (železniční pražce, sloupy el. vedení, impregnované překližky), lakované rámy oken, umakart, cementotřískové desky (cetris), heraklit a dřevo se zbytky čalounění či tkanin – tyto materiály patří do objemného odpadu (s výjimkou hloubkově napouštěného dřeva). Nábytek je nutné předem rozebrat. Do bioodpadu patří pouze rostlinná biomasa! Na SDO dále nelze nosit infekční materiály (použité obvazy, injekční jehly aj.), znečištěné pneumatiky, tlakové nádoby, odpady s obsahem PCB, laboratorní chemikálie. Pytle s neroztříděným odpadem může obsluha sběrného dvora odmítnout nebo nařídit jejich dotřídění! Pokud si nejste jisti, obraťte se prosím na obsluhu SDO.

Sběrné dvory odpadů

Sběrné dvory jsou důležitou součástí obecních systémů sběru odpadů. Do SDO patří recyklovatelný i nebezpečný odpad a také vše, co se jednoduše nevejde do standardní popelnice na komunální odpad.

 
 

 

 

Upozornění: ve dnech státem uznaných svátků jsou všechny SDO uzavřeny! 

 
 

Co můžete přinést do sběrného dvora?

Škálu odpadů, které lze odevzdat v SDO, definuje zřizovatel, tedy ve většině případů obec. Ve většině SDO je možné odevzdat prakticky jakýkoliv odpad běžně vznikající v domácnostech: objemný odpad (lina, koberce, čalouněný nábytek aj.), papír, plast, sklo, nápojový karton, bioodpad, kovy, dřevo, elektrospotřebiče, baterie, zářivky, pneumatiky, upotřebený jedlý olej, nebezpečné odpady (oleje, zbytky barev, znečištěné obaly, prošlá léčiva).

umístění
třída 5.května, Stříbro

 

kontakt
tel.: 371 439 915, 602 595 452

 

provozní doba
PO, ČT  8:00 – 12:00   13:00 – 15:00
ÚT zavřeno
ST, PÁ  8:00 – 12:00   13:00 – 17:00
SO   9:00 – 15:00

umístění
třída Nádražní ulice, Bor

 

kontakt
tel.: 728 886 785

 

provozní doba
PO, PÁ 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ÚT, ČT 9:00 – 13:00

ST 13:00 – 17:00

SO 8:30 – 13:00

umístění
Kyjovská 935, Planá

 

kontakt
tel.: 602 342 282

 

provozní doba
PO, ST, PÁ 13:00-17:00

SO 8:00-12:00

umístění
Ctibořská 277, Halže 

 

kontakt
tel.: 602 342 282

 

provozní doba
PO, ST, PÁ 16:00 – 18:00

SO 15:00 – 18:00

umístění
k.ú. Záchlumí, p.p.č. 41/10

 

kontakt
tel.: 602 342 282

 

provozní doba
PO, ČT 15:00 – 17:00

umístění
k.ú. Břetislav, p.p.č. 222/44,45

 

kontakt
tel.: 602 342 282

 

provozní doba
ST 13:00 – 17:00

SO 9:00 – 11:00

umístění
k.ú. Olbramov, p.p.č. 1012/1

 

kontakt
tel.: 602 342 282

 

provozní doba
SO 9:00 – 10:00

umístění
Lažany 36, Černošín

 

kontakt
tel.: 602 342 282

 

provozní doba
PO – PÁ 7:00 – 15:30

SO 9:00 – 11:00

umístění
k.ú. Tisová, p.p.č. 49/3

 

kontakt
tel.: 602 342 282

 

provozní doba
duben – září

ČT 16:30 – 18:00

 

říjen – březen

ČT 15:30- 17:00

umístění
k.ú. Ch.Újezd, p.p.č. 213/6

 

kontakt
tel.: 602 342 282

 

provozní doba
ST 16:00 – 18:00 (pouze pro Chodský Újezd)

SO 9:00 – 11:00 (pouze pro Chodský Újezd)

                                                                                                                 SO 11:00 – 12:00 (pouze pro Zadní Chodov)

                                                                 

umístění
k.ú. Kočov, p.p.č. 2133/27

 

kontakt
tel.: 602 342 282

 

provozní doba
duben – září

SO 17:00 – 18:00

říjen – březen

SO 16:00 – 17:00 

umístění
k.ú. Studánka, p.p.č. 330/3

 

kontakt
tel.: 602 342 282

 

provozní doba
SO 9:00 – 11:00

umístění
k.ú. Rozvadov, p.p.č. 227/2

 

kontakt
tel.: 602 342 282

 

provozní doba

duben – září

ST, PÁ 15:00 – 18:00 

 

SO 9:00 – 12:00

 

umístění
Lidická 358, Teplá

 

kontakt
tel.: 602 342 282

 

provozní doba
ÚT – PÁ 9:00 – 17:00

SO 9:00 – 13:00

umístění
areál skládky Kladruby

 

kontakt
tel.: 374 631 720

 

provozní doba
PO, PÁ 8:00 – 15:30

poslední SO v měsíci 8:00 – 11:00

umístění
k.ú. Ch. Planá, st.p.č. 688

 

kontakt
tel.: 724 299 026

 

provozní doba
ST 15:00 – 17:00

SO 9:00 – 11:00

umístění
Úterská ulice, Bezdružice

 

kontakt
tel.: 602 342 282

 

provozní doba
ST 15:00 – 17:00 SUDÉ TÝDNY

ST 9:00 – 11:00 LICHÉ TÝDNY

SO 15:00 – 17:00

NE 9:00 – 11:00

umístění
k.ú. Stráž, p.p.č. 3398/6

 

kontakt
tel.: 602 342 282

 

provozní doba
duben – září

ST 15:00 – 19:00

SO 8:00 – 12:00

 

říjen – březen

ST 13:00- 17:00

SO 8:00 – 12:00

umístění

                                                                                   k.ú. Přimda, p.p.č. 770/12, 770/13, 770/8


kontakt

                                                                                                       tel.: 602217090


                                                                                     Provozní doba

                                                                                          PO 9:00 – 12:00,  13:00 – 16:00

                                                                           ST 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

                                                                                      SO 8:30 – 12:30