Skládka Černošín

Jako jedna z mála firem zabývajících se likvidací a dalším zpracováním odpadů v regionu se můžeme pochlubit vlastním zneškodňovacím zařízením, zbudovaným podle nejpřísnějších evropských norem. Několik slov k ekologické likvidaci odpadů skládkováním na zabezpečené skládce v Černošíně. Skládka je opatřena vždy dvěma uměle vytvořenými barierami zabraňujícími kontaminaci okolního životního prostředí. Odvod průsakových vod ze skládky je zajištěn drenážním systémem svedeným do nepropustné bezodtokové jímky s uzavřeným okruhem recyrkulace . Pro likvidaci skládkového plynu je vybudován speciální odplyňovací systém umožňující jeho čerpání .Skládka je zabezpečena proti úletu lehkých částí odpadu. Konstrukce skládky splňuje nejpřísnější evropské normy.